Minggu, 24 April 2011

iri dan dendam....cruel things that hurt me so...

mbuatku kurang bsyukur, mbuatku bodoh, ya ALLAH ... jauhkanlah hamba dr ini smua..

2 be continued.....must be edited soon ( english ngawull)

dendam,,,iri,,benci...mnurutku amat dkat hub.nya dgn melecehkan sesuatu itu sndiri...walopun mnurut  kamus kali bbeda..... tapi,,pabila kita merasakannyaaa,,,kita biasanya akan mencari kesalahan dari yang kita benci.... kadang (walo gk nyambung) Q benci diriku...kadang..... Q ngrasa slalu salahhh.... tp q msh blajar...kok jd ksini ya????? out off de blue...lho yaaa?.........

hemmm....q kdang brusaha skuat mngkin tuk tak bnci diriku,,,tuk tak benci thdp kelebihan orla...walaw sulidddh...q ---brusaaahaaaa,,truzzz........ Hei,,,kadang sulid,,,karna skali q benci orang,,,q akan lbh bnci diri sndiri...mngkin ga spt itu bgt,,,itulah penilaiannku slama ini... Q coba,,,,q coba ubah,,,, dlm hal ini Q hanya ingin membenci keburukan diri,,,mencintai kelebihan diri maupun orla,,, dan pabila mlihat kekurangan orla,,,nydar bhwa tiap org ada kkurangannd.... dan itulah,,kekurangan itulah,,yang tiap insan hrs selami,,,, amar ma'ruf nahi munkar...Bismillah... Bantu hamba ya ALLAH...........................

----brafotife

Selasa, 12 April 2011

come back for trying

Huuuuuuufffffft,,lama saiia tak otak atik komp. ... brarti lama juga ga ke dunia maia...lama juga ga buka blog,,hehehe... Blog ini,,weww,,,walopun gak ada ato jarang yg baca,,,moga berguna lah,,Amin...(come back here,,,trying to do something better...)

So,,,sekali2 pengen juga nge-post sesuatu yg oke..Nah ini oke bgt dalam urusan agama... ini masalah Tauhid,,, the most important thing in Islam... Jadi dibaca ya,,, agar kita tak menyekutukan ALLAH,,,tidak berdoa kepada selain ALLAH-misal ke kuburan.. minta ke dukun ato ngandelin jimatt... JANGAN!!!!!! siMakk cupliKann(hasil copy paste + dituliskan sumbeRnya) iniii,,, cekibrooT!!!!!!!!!----Tauhid Rahasia Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
Penulis: Ustadz Abu Hamzah Yusuf
Aqidah, 21 Juli 2003, 02:49:13
Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita semua tentu menginginkannya. Hanya yang perlu untuk kita pertanyakan bagaimana cara untuk meraih keduanya. Sementara, kita yakini bersama bahwa Islam adalah agama yang ajarannya universal (menyeluruh). Islam satu-satunya agama yang mendapatkan legitimasi (pengakuan) dari Sang Pemiliknya Jalla Sya'nuhu.

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamiin. Tidak didapatkan satu ajaranpun dalam Islam yang merugikan para pemeluknya, tidak ditemukan satu prinsippun dalam Islam yang mencelakakan para penganutnya. Tetapi pada kenyataannya banyak kalangan yang hanya menitikberatkan perhatiannya pada dunia dan bagaimana cara untuk mendapatkannya.

Padahal Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridloannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS Al Hadid: 20).

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka telah usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS Huud: 15-16).
Para pembaca -yang semoga dirahmati Allah-, petunjuk Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam adalah sebaik-baik petunjuk. Siapa yang mengambilnya ia akan bahagia dan yang meninggalkannya akan celaka. Allah berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (QS An Nuur: 63).

Terbukti generasi yang bersamanya, yakni generasi para sahabat meraih gelar terbaik umat ini, karena mereka mengambil petunjuknya. Itulah mereka para sahabat yang telah berhasil meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana tidak, sedang mereka mendapatkan bimbingan tauhid selama kurang lebih 13 tahun hingga akhirnya mereka memiliki landasan yang kokoh dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, tauhid itulah sebagai landasan yang menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab mentauhidkan Allah adalah tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS Adz Dzariyaat: 56). Ibnu Katsir berkata: makna "ya'buduun" dalam ayat ini adalah "yuwahhiduun" (mentauhidkan Allah). Al Imam Al Baghowi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Abbas RA mengatakan: "Setiap perintah beribadah dalam Al Qur'an maka maknanya adalah tauhid."

Para pembaca -yang semoga dirahmati Allah-, bagaimana tidak dikatakan bahwa tauhid sebagai landasan yang akan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan Allah meridloi ahli tauhid. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, "Sesungguhnya Allah meridloi kalian tiga perkara: kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai berai, dan memberikan nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin atas urusan-urusan kalian." (HR Muslim dari Abu Hurairoh).

Itulah tauhid, tauhid adalah sebagai jalan untuk mendapatkan dua kebahagiaan tersebut, sebab dengan menegakkan tauhid berarti menegakkan keadilan yang paling adil. Sementara tujuan Allah mengutus rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya adalah supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyatam dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (QS Al Hadiid: 25).

Tauhid sebagai landasan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat karena keamanan serta petunjuk di dunia dan akhirat hanya akan dicapai oleh para ahli tauhid. Allah berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS Al An'aam: 82). Berkata Ibnu Katsir pada ayat ini: "Yaitu mereka yang memurnikan ibadahnya untuk Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun, mereka mendapatkan keamanan pada hari kiamat dan petunjuk di dunia dan akhirat."

Jadi memang tauhidlah yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Karena khilafah di muka bumi serta kehidupan yang damai, aman, dan sentosa berbangsa dan benegara hanya akan diraih melalui tauhid. Allah berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi.

Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridloinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, semula mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS An Nuur: 55).

Para pembaca -yang semoga dirahmati Allah-, ahli tauhid mereka orang-orang yang akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, "Barangsiapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, ia akan masuk surga. Dan barangsiapa yang bertemu dengan-Nya dalam keadaan menyekutukan-Nya, ia akan masuk neraka." (HR Muslim dari Jabir bin Abdillah). Ahli tauhid mereka orang-orang yang akan berbahagia dengan syafa'atnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam. Abu Hurairoh bertanya kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam, "Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu?" Beliau menjawab, "Orang yang mengatakan 'laa ilaaha illallah' ikhlas dari lubuk hatinya." (HR Bukhori dari Abi Hurairoh).

Ahli tauhid mereka orang-orang yang terjaga dan terpelihara darah dan hartanya. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukannya, mereka terjaga dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan hak-hak Islam, dan perhitungannya atas Allah." (HR Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar).

Demikianlah para pembaca -kaum muslimin- tauhid adalah rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, karena yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba adalah tauhid. Allah berfirman, "Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Ilah yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS Al Anbiyaa: 25).

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam berkata kepada sahabat Muadz bin Jabal RA ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari Ahli Kitab. Jika Engkau mendatanginya maka serukanlah kepada mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah -yang berhak untuk diibadahi- kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah..." (HR Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas RA).

Imam Al Hafizh Al Hakami mengatakan, "Kewajiban pertama atas hamba, mengenal Ar Rahmaan (Allah) dengan tauhid." Dan tauhid juga yang menjadi kewajiban terakhir atas seorang hamba, ketika menjelang kematiannya Abu Tholib, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam datang menemuinya dan berkata, "Wahai paman, ucapkanlah 'laa ilaaha illallah', kalimat yang menjadi hujjah untukmu di sisi Allah..." (HR Bukhori Muslim dari Sa'id ibnul Musayyab dari bapaknya (Musayyab)).

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam juga bersabda, "Barangsiapa yang akhir ucapannya 'laa ilaaha illallah', ia akan masuk surga." Semoga Allah memberikan taufiq kepada yang dicintai dan diridloinya. Amin ya Mujibas sailiin.

(Dikutip dari tulisan Ustadz Abu Hamzah Yusuf dari Bulletin al Wala wal Bara Edisi ke-7 Tahun ke-1 / 24 Januari 2003 M / 21 Dzul Qo'dah 1423 H. Judul asli Tauhid Rahasia Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Url sumber http://fdawj.atspace.org/awwb/th1/7.htm)
Silahkan menyalin & memperbanyak artikel ini dengan mencantumkan url sumbernya.
Sumber artikel : http://www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=127

Rabu, 06 April 2011

keberanian menghadapi pergeseran nilai moral menuju Dekadensi

Lihat deh, berita, infotainment, talkshow atau apapun, lah.... Lihat sepintas aja udah cukup... Kita bakal tahu,bahwa semakin lama pergeseran nilai moral, terutama bagi kaum Muslim, karna saya muslim)....--entah direkayasa atau tidak--- SUDAhhh bergeser step by step,,, sdikit demi sedikit,,, Heeemmmmmm

Segala sesuatu yg 'enak' biasanya sih salah,, heeem... dan kebanyakan yg enak2 adalah budaya barat,, entah yahudi,nasrani,dag tahu...

Contoh , gak usah sebut nama,lah, ntar dituntut lagi....) artis A punya anak diluar nikah,,, dan itu 'biasa'... mksud saya bkn kita harus melempari dia dgn tomat,,, tp.... gimana sih,,,pnya anak diluar nikah,,harusnya gak usahlah muncul ke publik,,memasang wajah bahagia...tanpa rasa salah,,bermuka ramah,,innocent... Atau media-lah,,mending gak usah diliput dah,,, jgn dibikin berita bahagia...karena masyarakat Indonesia menjadi 'menganggap',,bahwa hal itu sah-sah saja.... bahwa zinah itu oke2 aja....

...Lalu,,, orang2 yg gonta-ganti pasangan di kalangan artis itu udah biasa... Entah yg sudah pnya anak atau belum.... Bahkan yg sudah punya anak diluar nikah dgn seseorang bisa dgn mudahnya melenggang dgn org lain,tanpa merasa itu salah...tanpa merasa salah pada anaknya dan membiarkan anaknya gak tahu bapaknya,,, kayak bule2 aja... Heeemmm... punya anak,,,,,udah 'selesai'... dadah babay...hahahaha(tertawa perih)

...Terus,perebut suami atau istri orang.... Menikah dgn pesta pora yg meriah... dan menjadi berita bahagia,, enggak salah tuh,,, mending yg diam2 kawin siri aja,,kyknya walopun pengecut tp terhormat... ngapain sih 'berani dalam hal salah'... Berani karena benar----itu baru guwe dukung segenap jiwaaaaa.... Hemmm,,,

...Ini nah......Korupsii.... kalo ini sih sebenernya udah jelas2 salah n ngenekin....(medhegeli org jawa bilang),,, Tp jaman skrg entah dari yg bawah ampe ataz,,, udah sah2 aja tuh kayak begituan..... udah oke2 aja... Heeemmmm,, butuh uang sih butuh,,, tp kyknya udah bergeser deh skrg,, org2 udah gak malu,malah bangga kali jd pengeruk uang orang miskin...

....Yang paling medhegeli... Hukumm... Skrg udahlah, kyk koruptor, penipu n pencuri kelas kakap, udah gak takut apa2 ama polisi n jaksa n hakim n presiden skalipun... law needs money..... kita orang awam ya,,tinggal tunggu aja ndekem dipenjara karna maling ayam...hahahahahaduuuhhh..

Ini menghancurkan,, perlahan-lahan,,, tanpa kita sadari....